Účinkující

Daniela Rywiková 

Historička umění zabývající se vizuální kulturou pozdního středověku. Přednáší dějiny umění středověku, křesťanskou ikonografii a historiografii dějin umění na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Je autorkou několika monografií a řady odborných statí. V roce 2016 vydala knihu s názvem Speculum mortis: Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku, která se věnuje zobrazování Smrti a umírání v českém umění 14. a 15. století a jeho vztahu k dobové kultuře a zbožnosti.