Účinkující

Michaela Petersen

Jménem Nusta, kterým Míšu nazývají v peruánských Andách, značí spirituálně zasvěcenou ženu a znamená "přírodní energie ženské povahy". Michaela o sobě říká:"Do kolébky jsem dostala toulavé boty. Osudovou se pro mě stala Jižní a Střední Amerika, země jako Peru, Kolumbie, Guatemala, Mexiko... Tamní domorodé kmeny, šamani a stařešinové a jejich pradávná moudrost, kterou mi po léta předávali a předávají. Posvátná místa, kde se setkávají věky, kde se otevírá brána poznání. Tam jsem kdysi našla sama sebe. Pochopila jsem, že výraz vrátit se "domů", ve skutečnosti znamená vrátit se sám k sobě, vrátit se ke svým kořenům, objevit přirozenou moudrost, která se v nás skrývá. Na těchto posvátných místech ke mně přišla zcela jasná a silná vize o vytvoření vlastní formy medicínského tance. Tance, který vychází z radosti bytí a z mé dosavadní pohybové praxe, s odkazem na hluboká setkání s tradičním pojetím tance původních národů. Medicínský tanec se stal důležitým prvkem mé práce."