PÁTEK 4. 11. 2022

Přednášky

Délka přednášek 30 minut, v rámci tématického bloku vždy navazuje 1,5 hodiny beseda s hosty, kterou moderuje Jaroslav Dušek

Tématický blok: Jak změněné stavy vědomí ovlivňují strach ze smrti


Změněné stavy vědomí & strach ze smrti

Viliam Poltikovič 

Změněné stavy vědomí nám umožňují zcela jiný, širší a překvapivý náhled na nás samotné, na naše bytí. Jsou vyvolány různými podněty, jejich průběh nemusí být příjemný, ale finálně jsou často velmi přínosné a zbavují nás mimo jiné i strachu ze smrti.

V komentovaných ukázkách z filmů a natočeného materiálu tak poznáme pozitivní účinky psychoaktivních látek (ayahuasca - amazonští šamani, LSD - práce psychiatra Stanislava Grofa), psychospirituální krize (spisovatel Josef Formánek), meditace a rituálu (terapeut Andrew Urbiš, duchovní učitel Bhagat).


Smrt a umírání - osobní zkušenost s medicínami

Juliet Navrátilová

Na vlastní zkušenost jsem si prožila, že to nebyl strach ze smrti, ale strach z umírání, který mě v životě nevědomě paralyzoval. Díky jihoamerické psychedelické medicíně San Pedro jsem si prožila smrt, která byla krásná. 

Díky ayahuasce jsem si prožila stav umírání, který byl tím nejděsivějším, co jsem v životě prožila. Oba stavy (umírání i smrt) mi posloužily jako medicíny, které mě nastartovaly do života.

Obejmi svou smrtelnost

Sofie Sarras  

Za většinou lidských strachů se krývá strach ze smrti. Jak s ním můžeme pracovat každý den, laskavě ho obejmout a transformovat? Jak vystoupit z role oběti smrti, překročit hranice naší mysli a propojit se s tvořivou silou vznikání a zanikání? Ať jsme v jakémkoliv kulturním rámci, naše Podstata je stejná. Všechny nástroje ke změně máme stále v Sobě. Pro mne osobně nejpřirozenějším změněným stavem vědomí je MEDITACE a ráda se s vámi o své 33 leté zkušenosti s meditací i s přijímáním procesu smrti podělím.

Smrt jako brána soucitu 

Jan Benda

Podle Buddhova učení umíráme v každém okamžiku. Vjemy, myšlenky, pocity i nálady k nám přicházejí a opět nás opouštějí a neexistuje přitom žádná trvalá identita, která by zůstávala. Žádné nezávislé Já oddělené od zbytku vesmíru. V intenzivní meditaci všímavosti a vhledu stejně jako ve změněných stavech vědomí navozených psychedeliky se iluze našeho Já postupně rozpadá. A my můžeme zažít neduální vědomí jednoty zcela zbavené egocentrické perspektivy. Zpočátku mnohdy děsivá zkušenost mystické smrti je ovšem překvapivě bránou k univerzálnímu soucitu k sobě i k druhým. Zbavuje nás lpění na naší úzkoprsé definici sebe sama a eliminuje také strach ze smrti našeho těla.

Přednáška podrobněji popíše proces rozpouštění ega ve změněných stavech vědomí a představí také některá relevantní zjištění z výzkumů týkajících se intenzivní meditace a účinků psychedelik. Vyzdvihne také význam soucitu v životě i v umírání.

Beseda s hosty moderovaná Jaroslavem Duškem.

Workshopy

Délka 1,5 hodiny, workshopy probíhají paralelně s hlavním programem. 

Všichni účastníci festivalu mají v ceně záznam programu hlavní scény, přednášky je možné zhlédnout později ze záznamu.

Hlas jako laskavý nástroj emocí (kapacita 20 lidí)

15:30 - 17:00

Patrik Kee

Náš hlas je úžasný lék a nástroj, který máme stále a zadarmo k dispozici. Umíme se naladit? Umíme hlas otevřít a projevit, co chce být projeveno? Na to se společně naladíme v rámci 90 minutového workshopu. 

Prázdná náruč - plné srdce (kapacita 20 lidí)

17:20 - 19:45

Lucie Burdová

Domů jsme si přinesli prázdnou náruč. Naše srdce jsou plná bolesti. Jsou ale také plné lásky a skrývají v sobě spousty pokladů, které můžeme objevit jen v hloubce, kde je ticho a tma. Když touto bolestnou zkušeností projdeme vědomě a bez vyhýbání se bolesti, může nás dokonce posílit.


Meditace smrt a znovuzrození  (kapacita 20 lidí)

20:00 - 21:30

Jana Gorst & Patrik Kee

Hudba dokáže zázraky, může v nás otevřít změněné stavy vědomí... odemknout hluboké a skryté vnitřní krajiny, může nás přivést do prostoru blaženosti, přijetí, odpuštění a lásky... stačí se uvolnit, vypnout ovládání a s důvěrou se jí odevzdat.

Společně, s respektem k vašemu vnitřnímu rytmu, se vydáme do vnitřních krajin, kde vše je možné.

Jana provází slovem, Patrik hudbou.