PÁTEK 4. 11. 2022

Přednášky

Délka přednášek 30 minut, v rámci tématického bloku navazuje beseda s hosty, kterou moderuje Jaroslav Dušek

15:00 - ZAHÁJENÍ PÁTEČNÍHO PROGRAMU FESTIVALU - Ze Mě Země & Jarda Dušek

Tématický blok: Jak změněné stavy vědomí ovlivňují strach ze smrti

Změněné stavy vědomí & strach ze smrti

(15:15 - 16:00)

Viliam Poltikovič

Změněné stavy vědomí nám umožňují zcela jiný, širší a překvapivý náhled na nás samotné, na naše bytí. Jsou vyvolány různými podněty, jejich průběh nemusí být příjemný, ale finálně jsou často velmi přínosné a zbavují nás mimo jiné i strachu ze smrti.

V komentovaných ukázkách z filmů a natočeného materiálu tak poznáme pozitivní účinky psychoaktivních látek (ayahuasca - amazonští šamani, LSD - práce psychiatra Stanislava Grofa), psychospirituální krize (spisovatel Josef Formánek), meditace a rituálu (terapeut Andrew Urbiš, duchovní učitel Bhagat).


Smrt jako brána soucitu

 (16:20 - 16:50)

Jan Benda

Podle Buddhova učení umíráme v každém okamžiku. Vjemy, myšlenky, pocity i nálady k nám přicházejí a opět nás opouštějí a neexistuje přitom žádná trvalá identita, která by zůstávala. Žádné nezávislé Já oddělené od zbytku vesmíru. V intenzivní meditaci všímavosti a vhledu stejně jako ve změněných stavech vědomí navozených psychedeliky se iluze našeho Já postupně rozpadá. A my můžeme zažít neduální vědomí jednoty zcela zbavené egocentrické perspektivy. Zpočátku mnohdy děsivá zkušenost mystické smrti je ovšem překvapivě bránou k univerzálnímu soucitu k sobě i k druhým. Zbavuje nás lpění na naší úzkoprsé definici sebe sama a eliminuje také strach ze smrti našeho těla.

Přednáška podrobněji popíše proces rozpouštění ega ve změněných stavech vědomí a představí také některá relevantní zjištění z výzkumů týkajících se intenzivní meditace a účinků psychedelik. Vyzdvihne také význam soucitu v životě i v umírání.

Smrt a umírání - osobní zkušenost s medicínami

(16:50 - 17:20)

Juliet Navrátilová

Na vlastní zkušenost jsem si prožila, že to nebyl strach ze smrti, ale strach z umírání, který mě v životě nevědomě paralyzoval. Díky jihoamerické psychedelické medicíně San Pedro jsem si prožila smrt, která byla krásná.

Díky ayahuasce jsem si prožila stav umírání, který byl tím nejděsivějším, co jsem v životě prožila. Oba stavy (umírání i smrt) mi posloužily jako medicíny, které mě nastartovaly do života.

Obejmi svou smrtelnost 

 (17:20 - 17:50)

Sofie Sarras

Za většinou lidských strachů se krývá strach ze smrti. Jak s ním můžeme pracovat každý den, laskavě ho obejmout a transformovat? Jak vystoupit z role oběti smrti, překročit hranice naší mysli a propojit se s tvořivou silou vznikání a zanikání? Ať jsme v jakémkoliv kulturním rámci, naše Podstata je stejná. Všechny nástroje ke změně máme stále v Sobě. Pro mne osobně nejpřirozenějším změněným stavem vědomí je MEDITACE a ráda se s vámi o své 33 leté zkušenosti s meditací i s přijímáním procesu smrti podělím.

Beseda (18:30 - 20:00)

s hosty, provází Jaroslav Dušek

Koncert skupiny ŽIVA (20:30 - 21:30)


Workshopy

Workshopy probíhají paralelně s hlavním programem. 

Všichni účastníci festivalu mají v ceně záznam programu hlavní scény, přednášky je možné zhlédnout později ze záznamu.

Hlas jako laskavý nástroj emocí (kapacita 30 lidí)

15:30 - 17:00, 2 místa volná

Patrik Kee

Náš hlas je úžasný lék a nástroj, který máme stále a zadarmo k dispozici. Umíme se naladit? Umíme hlas otevřít a projevit, co chce být projeveno? Na to se společně naladíme v rámci 90 minutového workshopu. Nepřišli sem umřít, ale žít do posledního okamžiku

17:20 - 18:45, VSTUP ZDARMA, UČEBNA 2, kapacita 15 lidí


Denaé Rufer

Potkáme se s mýty a otázkami kolem doprovázení, smrti a hospicové péče z pohledu praxe a sdílených příběhů našich pacientů a rodinných příslušníků.
O konci života přemýšlíme někdy příliš pozdě a s nikým o něm nemluvíme. Naše poslední dny proto netrávíme tak, jak bychom si přáli. Jak využít čas, který nám ještě zbývá? otevřeme téma "není čas nic odkládat". Plnění přání, jako důležitá část našich životů a života na konci cesty. 

Rituál transformace strachu ze smrti (kapacita 20 lidí)

20:15 - 21:45, OBSAZENO, UČEBNA 2  

(1,5 hodiny) 

Sofie Sarras

Šamanství a moudrost zkušenosti psychotropnich látek lze přirovnat k neduální zkušeností iluzornosti naší mysli, kterou lze uvolnit do stejného stavu vědomým rituálem i bez substance."Načtu" celou skupinovou dynamiku a společně vytvoříme záměr skupiny. Nastavíme pole důvěry a soucitu ke všem bytostem. Až poté vykročíme k transformaci strachu ze smrti ve spojení s 5 Elementy, ke smíření s tělem, Duší ... Vědomím. 

Chcete-li, přineste si každý své 3 křištály ( na velikosti nezáleži) - pro své tělo, předky a strážce " klidného přechodu smrti". Odnesete si je jako věnování . Už teď tím konáte přípravu na TEN okamžik "velkého finále". 

Prázdná náruč - plné srdce (kapacita 30 lidí)

17:20 - 18:45, 2 místa volná

Lucie Burdová

Domů jsme si přinesli prázdnou náruč. Naše srdce jsou plná bolesti. Jsou ale také plné lásky a skrývají v sobě spousty pokladů, které můžeme objevit jen v hloubce, kde je ticho a tma. Když touto bolestnou zkušeností projdeme vědomě a bez vyhýbání se bolesti, může nás dokonce posílit.


Meditace smrt a znovuzrození  (kapacita 30 lidí)

19:00 - 20:30, OBSAZENO

Jana Gorst & Patrik Kee

Hudba dokáže zázraky, může v nás otevřít změněné stavy vědomí... odemknout hluboké a skryté vnitřní krajiny, může nás přivést do prostoru blaženosti, přijetí, odpuštění a lásky... stačí se uvolnit, vypnout ovládání a s důvěrou se jí odevzdat.

Společně, s respektem k vašemu vnitřnímu rytmu, se vydáme do vnitřních krajin, kde vše je možné.

Jana provází slovem, Patrik hudbou.