Přednášky

Hlavní program / Divadlo loutek Ostrava

( 176 míst, není nutná rezervace)

Viliam Poltikovič / Smrt jako brána

8. listopadu 2019, 17,30 - 19,15

Promítání ukázek z připravovaného celovečerního filmu "Smrt jako brána", jehož průvodcem je oblíbený Jaroslav Dušek. Ukázky se budou zabývat překonáním strachu ze smrti a kontinuitou individuálního bytí po smrti fyzického těla. Pro pokračovaní bytí po smrti svědčí nejen pozoruhodné zkušenosti, ale i výzkumy odborníků a vědců. Významné místo zde zaujímá i stále málo známý fenomén sdílené smrti.

Diskuze: Zážitky sdílené smrti - jde o mimořádné, rozšířené stavy vědomí, které prožívá fyzicky a psychicky zdravá osoba, přičemž rozšíření stavu vědomí je pravděpodobně způsobeno fyzickou či duševní blízkostí umírající osoby.

O těchto prožitcích si budeme povídat s Viliamem Poltikovičem, Andreou Radomskou a Milli Janatkovou.

Daniela Rywiková / "Ars Moriendi" - umění dobré smrti ve středověku

8. listopadu 2019, 19,30 - 20,50

Smrt byla součástí každodennosti středověkého člověka, byla všudypřítomná a vnímána jako součást světa živých. Tomu odpovídá také její umělecké ztvárnění a rituály spojené se smrtí. V 15. století teologové vypracovali speciální manuál věnovaný tzv. dobré smrti - tedy smrti pečlivě připravované a ritualizované. Přednáška seznámí posluchače s fenoménem ars moriendi (uměním dobré smrti) a ukáže Smrt ve středověké imaginaci a kultuře.

 Diskuze: Terezie Dubinová, Milli Janatková.

Andrea Radomská / Vědomé umírání

9. listopadu 2019, 9,45 - 11,10

Pojďme se společně zamyslet nad tím, co ještě můžeme udělat, než přijde naše poslední chvíle, udělejme si "pořádek v šuplících vlastního života" a přemýšlejme, že máme šanci žít vědomě a s láskou. Na příbězích doprovázení několika umírajících se můžeme snažit pochopit, že setkání se smrtí a umíráním může být osvobozující.

Diskuze: Viliam Poltikovič, Blanka Dobešová.

Blanka Dobešová / Až umřu, zasaďte na mě jabloň

9. listopadu 2019, 11,15 - 12,45

aneb ... o principech ekologického pohřebnictví.

V jádru přírodního pohřebnictví je hluboká láska k životu. Spojuje v sobě citlivost k přírodě a jejím proměnám s úctou k jedinečnosti každého lidského příběhu. Pohřby v přírodě jsou proto nad očekávání pestré. Smrt na nich není vnímána monochromně černě, ale je k ní přistupováno jako k tajemství, které v sobě skrývá celou škálu barev.

Diskuze: Hledání skryté smrti  - Většina lidí si přeje umírat v kruhu rodiny, navzdory tomu se na konci života ocitají v nemocnici, léčebně dlouhodobě nemocných či v domově pro seniory. Smrt se nám skryla do institucí, odcizila se nám a ztratili jsme s ní nejen přímý kontakt, ale i schopnost být při ní nablízku.O jejím hledání budeme diskutovat s Blankou Dobešovou a Andreou Radomskou.

Terezie Dubinová / Smrt v židokřesťanské duchovní tradici

9. listopadu 2019, 14,00 - 15,25

Náboženská tradice není ohledně smrti tak jednoznačná, jak je obecně prezentováno. Co o vnímání smrti našimi předky říkají originální texty a co pro nás dnes může být inspirativní? 

Diskuze: Jak se umíralo našim předkům? Jaké rituály provázely konec života?

O smrti a různých přístupech k ní, kulturních, společenských a náboženských vlivech si budeme povídat s Terezií Dubinovou, Danielou Rywikovou a Viliamem Poltikovičem.

Monika Michaelová / Život a smrt v mýtech přírodních národů

9. listopadu 2019, 15,30 - 17,00

Mytologie je pro domorodce živý způsob jak najít svůj vztah ke všemu. Láskou to začíná, cesta pokračuje narozením dětí, přechodovými rituály a končí smrtí. Ale to samozřejmě není úplný konec.

Zdenka Volavá / Nesmyslná smrt aneb když zemře dítě

9. listopadu 2019, 17,15 - 18,30

Je čas rození a čas umírání, to je přirozený řád života. Podle tohoto řádu předpokládáme, že děti přežijí své rodiče. Co když je to naopak? Když zemře dítě, rodič ztratí část sebe sama a hledá ve svém životě sílu žít dál bez něj. Prožívá smutek, bolest, vztek, zoufalství, žal... Co může být pro rodičem světlem života, když to nejdůležitější světlo zhaslo? Lze se i po tom, co matka pochová dítě, radovat ze života? Vyprávění matky, která všechny tyto emoce důvěrně zná, která prochází trnitou cestou života bez svého milovaného syna. Promluví o svých pocitech, poradí jak se chovat při setkání s pozůstalým rodičem, otevře téma, které se každoročně týká dvou tisíců nových rodičů.

Tamara Melissa / Smíření se smrtí

9. listopadu 2019, 19,00 - 21,00

Závěrečný rituál.

V čase Dušiček můžeme nejsnáze požádat duše našich zemřelých předků a nenarozených dětí o odpuštění, uctít je, poděkovat za vše, co pro nás udělali a požádat je o podporu.