Proč?    

Jsme  spolek Ze Mě Země. 


Proč pořádáme K smrti dobrý festival?
Naším cílem je vybudovat "přírodní hřbitov" v rodném kraji.

Co to je?
Klidné místo, které poskytuje prostor a čas na smysluplné rozloučení s blízkými a současně je v něm naplňován princip péče blízké přírodě. Jde o jedinečný prostor pro lidi, kterým nevyhovuje podoba současného pohřebnictví a hledají jiné možnosti.

Při jednáních s úřady se často setkáváme s dotazem: "A chce to vůbec někdo? Nás se na to lidé neptají, nikdo to nechtěl jinak..." A my jsme pochopili, že podstatnou součástí naší práce je šíření informace, že jsou i jiné možnosti, jak se rozloučit se svými blízkými a jak přistupovat k pohřbům.
Ve chvíli, kdy jsme zasaženi ztrátou a žalem už většinou nemáme kapacitu hledat či nabízet alternativy.
Co však můžeme udělat už dnes je vzít zpět do svých rukou část odpovědnosti za způsob, význam i rituály spojené s umíráním a vlastní smrtí, máme možnost něco změnit.

Věříme, že staneme-li tváří v tvář konečnosti svého života s pokorou a uznáním vlastní smrtelnosti, jsme také schopni jasně vyjádřit, čemu se chceme vyhnout. Stáváme se tak aktivními účastníky, kteří chtějí žít a umírat způsobem, který je v souladu s našimi hodnotami a prioritami, nejsme obětí "neštěstí" či "systému".
A proto vznikl i K smrti dobrý festival.

Pokud s vámi tato myšlenka rezonuje, srdečně vás zveme k aktivní účasti. Výtěžek investujeme do realizace projektu přírodního hřbitova na severní Moravě, nyní intenzivně pracujeme na Haldě vzpomínek v Ostravě.