Semináře 2023

K SMRTI DOBRÁ CESTA

Ucelený cyklus  3 navazujících seminářů pro všechny živáčky - laiky i profesionály - které téma dobrých konců a lepších začátků volá.

Jsou to tyto semináře:

 • Umění říkat sbohem (vše, co probíhá od uvědomění si blízkosti smrti do konce).
 • Vědomé umírání a umění doprovázet (vlastní proces umírání a smrti).
 • Umění se rozloučit a projít zdravě truchlením (vše, co následuje od úmrtí dál).
 • DOPLŇKOVĚ - Duši, tělo opatruj (prožitkový sebe-zkušenostní seminář).

POTKÁTE SE S:

(Můžete se přihlásit i na jednotlivé semináře).

Absolvováním 3 seminářů K smrti dobré cesty (celkem 66 hodin) získáváte osvědčení  Průvodce/průvodkyně lidí na konci života, jejich blízkých a pozůstalých. 

Termíny K smrti dobrá cesta 3. cyklus: 

1. Umění říkat sbohem - 22. - 24. 9. 2023 (3 dny)

2. Duši, tělo opatruj - 5. - 8. 10. 2023 (4 dny)

3. Vědomé umírání - 19. - 22. 10. 2023 (4 dny)

4. Umění se rozloučit - 30. 11. -3. 12.2023 (4 dny)

Cyklem provází Jana Slavíčková, Denaé Rufer, Andrea Radomská a Jana Gorst.

K SMRTI DOBRÁ CESTA

UMĚNÍ ŘÍKAT SBOHEM

22. září - 24. září 2023

První seminář cyklu K smrti dobré cesty - vše, co je PŘED...

Probereme vše, co probíhá od uvědomění si blízkosti smrti do konce

Provází Jana Slavice & Denaé Rufer

VĚDOMÉ UMÍRÁNÍ

19. října - 22. října 2023

Druhý seminář cyklu K smrti dobré cesty.

Vlastní proces umírání a smrti.


Provází Jana Slavice & Denaé Rufer

UMĚNÍ SE ROZLOUČIT

30. listopadu - 3.prosince 2023

Třetí seminář cyklu K smrti dobré cesty.

Vše, co následuje od úmrtí dál. 

Provází Jana Slavice, Denaé Rufer & Andrea Radomská

Prožitkové sebezkušenostní semináře

STRÁŽKYNĚ BRÁNY

16. června - 18. června 2023

 • Když chceš doprovázet druhé, dej výživu a prostor v  prvé řadě sobě.

 • Setkání přináší možnost nechat se opečovat, vyživit a dovolit si jen být v kontaktu s tím, co nás přesahuje...

 • Zažij znovu nádech, jako by to bylo poprvé.

 • Přiblížíš se také k BRÁNĚ, která cestu uzavírá - v intenzivním spojení s elementy v sobě i kolem sebe, s dechem, pohybem a přírodou.

 • Prožiješ si Rituál dokolébání a zavinutí v maximální laskavosti.

Provází Jana Slavice & Hanka Slavíková

DUŠI, TĚLO OPATRUJ

5. října - 8. října 2023

 • Když chceš doprovázet druhé, udělej si nejprve pořádek v sobě.

 • Kruh sdílení, kdy jsme si navzájem svědky.

 • Setkání do hloubky pomocí hlasu, zvuku a práce s tělem.

 • Sdílení příběhů a otevírání srdce.

 • Emoce jako přítel a průvodce k volání duše.

 • Dechová meditace.

 • Přechodový rituál.

  Provází Jana Slavice & Jana Gorst

Jak to bude probíhat?

Semináře K smrti dobré cesty jsou prožitkové, plné praktických cvičení, sdílení, kazuistik a zážitků. 

Současně jsou pevně ukotveny v mnohaletých a praxí ověřených zkušenostech. Teorii vnímáme jako nutný základ,  i tu však předáváme živě a barevně.