Semináře 2023

K SMRTI DOBRÁ CESTA

Ucelený cyklus  3 navazujících seminářů pro všechny živáčky - laiky i profesionály - které téma dobrých konců a lepších začátků volá.

Jsou to tyto semináře:

 • Umění říkat sbohem (vše, co probíhá od uvědomění si blízkosti smrti do konce).
 • Vědomé umírání a umění doprovázet (vlastní proces umírání a smrti).
 • Umění se rozloučit a projít zdravě truchlením (vše, co následuje od úmrtí dál).
 • DOPLŇKOVĚ - Duši, tělo opatruj (prožitkový sebe-zkušenostní seminář)

POTKÁTE SE S:

(Můžete se přihlásit i na jednotlivé semináře).

Absolvováním 3 seminářů K smrti dobré cesty (celkem 66 hodin) získáváte osvědčení  Průvodce/průvodkyně lidí na konci života, jejich blízkých a pozůstalých. 

Termíny K smrti dobrá cesta 3. cyklus: 

1. Umění říkat sbohem - 13. - 15. ledna 2023

2. Vědomé umírání - 24. - 26. únor 2023

3. Umění se rozloučit - 31. 3. - 2. 4. 2023

3. cyklem provází Jana Slavíčková a Denaé Rufer.

K SMRTI DOBRÁ CESTA

UMĚNÍ ŘÍKAT SBOHEM

13. ledna - 15. ledna 2023

První seminář 3. cyklu K smrti dobré cesty - vše, co je PŘED...


VĚDOMÉ UMÍRÁNÍ

3. března - 5. března

(termín 24. - 26. února obsazeno)

Druhý seminář 3. cyklu K smrti dobré cesty

UMĚNÍ SE ROZLOUČIT

31. března - 2. dubna 2023

(nebo 6. ledna - 8. ledna 2023 - náhradníci)


Připravujeme...

K SMRTI DOBRÝ TANEC ŽIVOTA A SMRTI 

 duben 2023 (termín bude upřesněn)

 • celodenní workshop, kde prozkoumáme trojí dynamiku a prožitek smrti-zrození-znovuzrození
 • hluboký průzkum fascinující lidské cesty od početí po smrt a znovuzrození v tanci
 • vyjdeme z některých předních světových paradigmat procesu smrti/znovuzrození, včetně Elizabeth Kubler Rossové, šamanské praxe práce se smrtelností a Tibetské knihy mrtvých
 • prožijeme, že je možné tančit životem s vědomím přítomnosti smrti za naším levým ramenem
 • provází Michaela Petersen & Jana Slavice

DUŠI TĚLO OPATRUJ

20. dubna - 23. dubna 2023

 • Ženský kruh, kdy jsme si navzájem svědky

 • Setkání do hloubky pomocí hlasu, zvuku a práce s tělem

 • Sdílení příběhů a otevírání srdce

 • Emoce jako přítel a průvodce k volání duše

 • Dechová meditace

 • Přechodový rituál

  Provází Jana Slavice & Jana Gorst

Jak to bude probíhat?

Semináře K smrti dobré cesty jsou prožitkové, plné praktických cvičení, sdílení, kazuistik a zážitků. 

Současně jsou pevně ukotveny v mnohaletých a praxí ověřených zkušenostech. Teorii vnímáme jako nutný základ,  i tu však předáváme živě a barevně.