SOBOTA 5. 11. 2022

Přednášky

Délka přednášek 30 minut, v rámci tématického bloku vždy navazuje 1,5 hodiny beseda s hosty, kterou moderuje Jaroslav Dušek.

Zpěvem témata propojí Patrik Kee.

Tématický blok:  Vezmi život do svých dlaní - o umírání a doprovázení


Umění rozhovoru o posledních věcech člověka

Vítězslav Vurst 

Mluvíme-li o smrti, většina lidí to vnímá jako prostor čekání na konec.. Navzdory realitě smrtelnosti a jejího uvědomování, se tento čas může stát ale i darem pro všechny, kteří jsou ochotni se mu otevřít. Může být příležitostí, která (bude-li využita) může každého na jeho cestě k něčemu nebo někam "posunout"

  Smlouvání s Thanatem

  Helena Máslová

  Smlouvání s Thanatem, bohem smrt, je pro nás lékaře celoživotní cestou. Ta cesta není žádná procházka, ale veliká sebezkušenostní výprava do hlubin vlastní duše. Naše schopnost vyjednávat s Thanatem se vyvíjí od počáteční zbrklosti, strachu a bezmoci, přes autoritativní až invazivní přístup, poznání vlastní omezené schopnosti zasahovat do přirozených procesů, zábleskovitých vhledů do skrytých zákonů života a smrti, k pokoře a jemnosti. Smrt je mocnou učitelkou života.

  Jak obnovit význam rituálu posledního rozloučení současnějším a holistickým způsobem? 

  Zenith Virago

  25 let zkušeností doprovázení ve světle komunitních a kulturních změn.

  Příběhy doprovázení a pohřbů "jinak" vybízejí k přijetí myšlenky, že každý může být důstojným průvodcem a každý může připravit krásné rozloučení. Není nutné předávat zodpovědnost institucím - doprovázení vašich milovaných na poslední cestě může být darem pro všechny, kteří zůstávají.

  Při práci s rodinami a umírajícími lidmi jsem do hloubky poznala, jak neuvěřitelně odvážní a schopní lidé jsou, když mají informace a vedení, které potřebují. Pokud vědí, jaké jsou jejich možnosti, mohou je zvážit a učinit rozhodnutí, která jsou pro ně správná. Mohou tato rozhodnutí předem vyjádřit, prodiskutovat, naplánovat a jednat v předstihu, aby neztráceli drahocenný čas, který jim zůstává.

  Umírající mohou získat podporu pro odchod dle svých přání tak, aby se pozůstalí nebáli vydat netradiční cestou - bez výčitek, s hlubokým přesvědčením, že mohli uctít milovanou osobu. A když se ohlédnou zpět, nelitují, naopak se stávají zdrojem inspirace pro nás ostatní.  Tématický blok: Když smrt vstoupí do života


  Příběh doprovázení - Rivka, holka z posledního Wintonova vlaku

  Míla Macháčová

  Jak se žije bez rozloučení? A jak se umírá 73 let po válce?Tragédie osudů, které jsou zřejmé na první pohled. Tragédie, které nejsou vidět hned. Naděje a beznaděje.

  Příběh Rivky Adlerový, holky z posledního Wintonova vlaku.

  Sny a smrt

  Jan Skryja

  Snový svět může být tím nejlepším pomocníkem při vyrovnávání se se smrtí. Jak zesnulou osobu znovu potkat ve snu? Jakou moc taková setkání mají? A jak s tím souvisí lucidní snění? Obraz smrti ve snech někdy lidí děsí. Co znamenají sny, ve kterých se nám zdá o smrti? Jak s touto symbolikou pracovat, aby nám ve snovém světě pomáhala? Sny léčí emoční rány. Během přednášky se podíváme na smrt a sny z mnoha pohledů.


  Jak projít údolím zármutku

  Naděžda Špatenková

  anotace se připravuje

  Opři se o svůj příběh

  Lucie Burdová

  Říká se, že smutek je jen láska, která nemá kam jít. Za slovo smutek můžeme dosadit bolest z životní rány/příběhu. 

  Po smrti dcery jsem s na týden zavřela v místnosti a byla jen sama se sebou. Potřebovala jsem tento čas pro sebe, abych měla prostor se bezmezně vyplakat a v tichu se spojit s tou částí ve mně, která uzdravuje.

  Workshopy

  Délka 1,5 hodiny, workshopy probíhají paralelně s hlavním programem.

  Všichni účastníci festivalu mají v ceně záznam programu hlavní scény, přednášky je tak možné zhlédnout později ze záznamu.

  Nezbavujme se dobrovolně příležitosti (kapacita 20 lidí)

  Vítězslav Vurst

  Zkušenosti z doprovázení a co vše je možné udělat pro to, aby na "konec" nezůstaly jen smutné vzpomínky. 

  Význam rituálu posledního rozloučení 

  (kapacita 20 lidí) - OBSAZENO

  Zenith Virago

  Prohloubení a rozvinutí témat z přednášky. Obeznámení s procesem doprovázení a péče po smrti. Jak podpořit a doprovázet umírajícího a jeho rodinu tak, aby získali ten nejlepší možný vzájemný prožitek v danou chvíli až po konečné přijetí a smíření. Pochopení, že zármutek nemusí být vždy výchozím bodem. 

  Rituál - transformace strachu ze smrti (2,5 hodiny, kapacita 20 lidí)

  Sofie Sarras

  Šamanství a moudrost zkušenosti psychotropnich látek lze přirovnat k neduální zkušeností iluzornosti naší mysli, kterou lze uvolnit do stejného stavu vědomým rituálem i bez substance."Načtu" celou skupinovou dynamiku a společně vytvoříme záměr skupiny. Nastavíme pole důvěry a soucitu ke všem bytostem. Až poté vykročíme k transformaci strachu ze smrti ve spojení s 5 Elementy, ke smíření s tělem, Duší ... Vědomím. Pomocníky nám budou:

  • iniciační balijský zvonek, který jsem obdržela na Bali při kněžském svěcení
  • buben, který ke mně "přišel" od papao Juana
  • popěvek- mantra, kterým můžete pomoci sobě i druhým
  • Chcete-li, přineste si každý své 3 křištály ( na velikosti nezáleži) - pro své tělo, předky a strážce " klidného přechodu smrti". Odnesete si je jako věnování . Už teď tím konáte přípravu na TEN okamžik "velkého finále". 

  Myslet srdcem (kapacita 20 lidí)

  Juliet Navrátilová

  Až když jsem začala láskyplně komunikovat se svým tělem, srdcem, egem a nemocí, začaly se dít divy. Je to tak jednoduché: Komunikace je spojení a spojení je láska. Vstup do srdce vede přes tělo. Tělo je úžasný přijímač a když je vyčištěné a srdce naladěné, nastane lehkost, radost a klid. Ochutnávkou bude tento workshop. 

  Využití snové terapie pro téma smrti (kapacita 20 lidí)

  Jan Skryja  

  Se smrtí je často spojen velmi silný emoční náboj. Ten nám může pomoci se stanovením snového záměru. Na workshopu se podíváme na pět základních technik pro lucidní snění v kontextu smrti. Ukážeme si, jakou příležitostí mohou být sny spojené s tematikou smrti. Dostatek času bude na workshopu také pro vaše dotazy. Workshop je vhodný pro ty, kteří cítí, že by se chtěli více vyrovnat s úmrtím blízké osoby a chtěli by k tomu využít magii svého snového světa.