SOBOTA 5. 11. 2022

Přednášky

Délka přednášek 30 minut, v rámci tématického bloku vždy navazuje  beseda s hosty, kterou moderuje Jaroslav Dušek.

Zpěvem témata propojí Patrik Kee.

9:30 - ZAHÁJENÍ SOBOTNÍHO PROGRAMU FESTIVALU - Ze Mě Země & Jarda Dušek

Dopolední tématický blok:  Vezmi život do svých dlaní - o umírání a doprovázení

Ani závěr života nemusí být prázdný...

9:45 - 10:15

Vítězslav Vurst

Mluvíme-li o smrti, většina lidí to vnímá jako prostor čekání na konec.. Navzdory realitě smrtelnosti a jejího uvědomování, se tento čas může stát ale i darem pro všechny, kteří jsou ochotni se mu otevřít. Může být příležitostí, která (bude-li využita) může každého na jeho cestě k něčemu nebo někam "posunout".

Smlouvání s Thanatem

10:20 - 10:50

Helena Máslová

Smlouvání s Thanatem, bohem smrti, je pro nás lékaře celoživotní cestou. Ta cesta není žádná procházka, ale veliká sebezkušenostní výprava do hlubin vlastní duše. Naše schopnost vyjednávat s Thanatem se vyvíjí od počáteční zbrklosti, strachu a bezmoci, přes autoritativní až invazivní přístup, poznání vlastní omezené schopnosti zasahovat do přirozených procesů, zábleskovitých vhledů do skrytých zákonů života a smrti, k pokoře a jemnosti. Smrt je mocnou učitelkou života.

Už je to na hospic?

11:00 - 11:30

Denaé Rufer

Nikdo nezná čas, který je mu vyměřen. My v hospici nebojujeme o délku života, ale pečujeme o dobré prožití posledních dní. Být člověku nablízku, být s ním, to je to nejdůležitější - v lásce, v životě i v umírání. Budu s vámi sdílet dva příběhy doprovázení, kde se skutečně podařilo naplnit význam slova "dobrá smrt."

Beseda 

12:00 - 13:00

S hosty bude debatovat Jaroslav Dušek.

Odpolední tématický blok - 1. část: Když smrt vstoupí do života

Bude konsekutivně tlumočeno do češtiny.

Znovuzískání našich přechodových rituálů modernějším a celostnějším způsobem

14:30 - 15:20

Zenith Virago

bude vycházet ze svých 25letých zkušeností s doprovázením ve světle komunitních a kulturních změn.

Příběhy doprovázení a pohřbů "jinak" vybízejí k přijetí myšlenky, že každý může být důstojným průvodcem a každý může připravit krásné rozloučení. Není nutné předávat zodpovědnost institucím - doprovázení vašich milovaných na poslední cestě může být darem pro všechny, kteří zůstávají.

Při práci s rodinami a umírajícími lidmi jsem do hloubky poznala, jak neuvěřitelně odvážní a schopní lidé jsou, když mají informace a vedení, které potřebují. Pokud vědí, jaké jsou jejich možnosti, mohou je zvážit a učinit rozhodnutí, která jsou pro ně správná. Mohou tato rozhodnutí předem vyjádřit, prodiskutovat, naplánovat a jednat v předstihu, aby neztráceli drahocenný čas, který jim zůstává.

Umírající mohou získat podporu pro odchod dle svých přání tak, aby se pozůstalí nebáli vydat netradiční cestou - bez výčitek, s hlubokým přesvědčením, že mohli uctít milovanou osobu. A když se ohlédnou zpět, nelitují, naopak se stávají zdrojem inspirace pro nás ostatní.


Beseda ze Zenith Virago

15:25 - 16:20

Prostor pro vaše otázky, besedou provází Jarda Dušek.


Odpolední tématický blok - 2. část: Když smrt vstoupí do života

Sny a smrt

17:00 - 17:25

Jan Skryja

Snový svět může být tím nejlepším pomocníkem při vyrovnávání se se smrtí. Jak zesnulou osobu znovu potkat ve snu? Jakou moc taková setkání mají? A jak s tím souvisí lucidní snění? Obraz smrti ve snech někdy lidí děsí. Co znamenají sny, ve kterých se nám zdá o smrti? Jak s touto symbolikou pracovat, aby nám ve snovém světě pomáhala? Sny léčí emoční rány. Během přednášky se podíváme na smrt a sny z mnoha pohledů.

Opři se o svůj příběh

17:25 - 17:50

Lucie Burdová

Říká se, že smutek je jen láska, která nemá kam jít. Za slovo smutek můžeme dosadit bolest z životní rány/příběhu.

Po smrti dcery jsem s na týden zavřela v místnosti a byla jen sama se sebou. Potřebovala jsem tento čas pro sebe, abych měla prostor se bezmezně vyplakat a v tichu se spojit s tou částí ve mně, která uzdravuje.

Otisk křídel

17:55 - 18:20

Caroline Pajtlová, Lukáš Prudil

komentované ukázky z nového dokumentárního filmu Otisk křídel o perinatální ztrátě dítěte ukáží velmi křehkou stránku života těch, kterým nečekaně odešlo dítě do nebe. 

Dokument přináší hluboká zamyšlení a kontakt s pocity, které je třeba následovat a nevyhýbat se jim. Cílem i cestou dokumentu je přinést pohled na ztrátu miminka jak v rovině lékařské, ošetřovatelské či psychologické, tak i rovině duchovní a spirituální.

Podívej se skrze smrt do očí života

18:20 - 18:45

Monika Hasalová

Víme, že smrt do života patří, ale tento fakt vnímáme spíš neochotně. Okolo smrti je rozprostřeno mnohé tabu. Jedna ze škodlivých domněnek je ta, že bolest z odchodu milované bytosti je osobní věc. Smrt člověka se totiž týká celého rodového systému, vždy celé skupiny lidí. Pokud to na své cestě zármutkem nevidíme, mohou přijít obtíže. Zemřelý nám to dá vědět. Beseda 

19:15 - 20:15

S hosty a diváky, moderuje Jaroslav Dušek.

Poděkování a závěrečný koncert

20:15 - 21:45

Patrik Kee


Workshopy

Workshopy probíhají paralelně s hlavním programem. Rezervace workshopů v kolonce „VSTUPENKY"

Všichni účastníci festivalu mají v ceně záznam programu hlavní scény, přednášky je tak možné zhlédnout později ze záznamu.

O aktuálně uvolněných místech na workshopech se prosím informujte u registračního stolku Ze Mě Země ve foyer DK AKORD.

Rozšiřování vědomí a soucitné překonávání strachu ze smrti

(kapacita 30 lidí) OBSAZENO

9:45 - 11:15

Jan Benda

Říká se, že změna je život. A také, že otevřít srdce znamená pustit se strachu. Přesto se často bojíme změny a bojíme se také otevřít lásce. Křečovitě se držíme našich představ a přesvědčení o světě, o druhých lidech i o nás samých, protože v těchto přesvědčeních nejspíš nacházíme podivnou jistotu toho, co již známe. Kdo ale ve skutečnosti jsme? Jsme těla? Jsme pocity? Stavy vědomí? Nebo myšlenky? A co by se stalo, kdybychom na všech těchto fenoménech tolik nelpěli? Kdybychom si připustili, jak málo toho ve skutečnosti víme a jak málo toho máme pod kontrolou? Možná se nebojíme ani tak smrti, ale spíše života se všemi jeho barvami, chutěmi, emocemi a neustálými proměnami. Na workshopu se prostřednictvím několika meditací každopádně zkusíme podívat sami na sebe s opravdovou láskou a soucitem. Možná tak trochu rozšíříme naše vědomí a ulevíme si od břemene našeho Já. A třeba se pak budeme o něco méně bát jak smrti, tak i života.

Myslet srdcem (kapacita 30 lidí ) OBSAZENO

11:30 - 13:00

Juliet Navrátilová

Až když jsem začala láskyplně komunikovat se svým tělem, srdcem, egem a nemocí, začaly se dít divy. Je to tak jednoduché: Komunikace je spojení a spojení je láska. Vstup do srdce vede přes tělo. Tělo je úžasný přijímač a když je vyčištěné a srdce naladěné, nastane lehkost, radost a klid. Ochutnávkou bude tento workshop. 

K smrti dobrá cesta VSTUP ZDARMA, UČEBNA 2 (kapacita 15 lidí), 5 volných míst

11:15 - 12:45

Andrea Radomská

Interaktivní workshop a vlídné sdílení příběhů vědomě odcházejících nemocných. Účastníci načerpají praktické rady, jak mohou jako laitští průvodci lidí v závěru života pomoci umírajícím ke klidnějšímu, smířenějšímu nebo vědomému odcházení a také jak mohou být oporou pozůstalým.

Workshopem Vás provede Andrea Radomská, průvodkyně lidí v závěru života a poradkyně pro pozůstalé s dvacetiletou praxí. 

Využití snové terapie pro téma smrti 

(kapacita 30 lidí), OBSAZENO

13:00 - 14:30

Jan Skryja

Se smrtí je často spojen velmi silný emoční náboj. Ten nám může pomoci se stanovením snového záměru. Na workshopu se podíváme na pět základních technik pro lucidní snění v kontextu smrti. Ukážeme si, jakou příležitostí mohou být sny spojené s tematikou smrti. Dostatek času bude na workshopu také pro vaše dotazy. Workshop je vhodný pro ty, kteří cítí, že by se chtěli více vyrovnat s úmrtím blízké osoby a chtěli by k tomu využít magii svého snového světa. 

Nezbavujme se dobrovolně příležitosti

(kapacita 30 lidí ) OBSAZENO

14:45 - 16:15

Vítězslav Vurst

Zkušenosti z doprovázení a co vše je možné udělat pro to, aby na "konec" nezůstaly jen smutné vzpomínky. 

Význam rituálu posledního rozloučení

17:00 - 19:00

(kapacita 25 lidí) - OBSAZENO

Zenith Virago

Prohloubení a rozvinutí témat z přednášky. Obeznámení s procesem doprovázení a péče po smrti. Jak podpořit a doprovázet umírajícího a jeho rodinu tak, aby získali ten nejlepší možný vzájemný prožitek v danou chvíli až po konečné přijetí a smíření. Pochopení, že zármutek nemusí být vždy výchozím bodem. 

Muzikoterapeutická relaxace „Nový začátek" 

VSTUP ZDARMA, UČEBNA 2 (kapacita 15 lidí)

17:15 - 18:45

Tomáš Jarošek

Smrt ve smyslu konce zažíváme v mnoha rovinách běžného života. Přijetím konce však zároveň podáváme ruku novému začátku. A ten bytostně potřebuje každý z nás...
Těšit se můžete na zvuk keltské harfy, kalimb, tónových trubic a zvonkoher. 

Život v zrcadle smrti 

20:15 - 21:45 OBSAZENO

Monika Hasalová

kapacita 20 lidí, UČEBNA 2

Přijetím smrti dokážeme vyléčit mnohé opakující se potíže v rodině. Dovolme si napojit se na svou vlastní sílu a uznat vše, co k životu patří...

Na téma spojení se svou silou, propuštění mrtvého a uznání jeho života budeme pokračovat i v tomto praktickém workshopu.

Rituál - transformace strachu ze smrti

19:15 - 21:45 (kapacita 30 lidí) - OBSAZENO

Sofie Sarras

Šamanství a moudrost zkušenosti psychotropnich látek lze přirovnat k neduální zkušeností iluzornosti naší mysli, kterou lze uvolnit do stejného stavu vědomým rituálem i bez substance. "Načtu" celou skupinovou dynamiku a společně vytvoříme záměr skupiny. Nastavíme pole důvěry a soucitu ke všem bytostem. Až poté vykročíme k transformaci strachu ze smrti ve spojení s 5 Elementy, ke smíření s tělem, Duší ... Vědomím. Pomocníky nám budou:

  • iniciační balijský zvonek, který jsem obdržela na Bali při kněžském svěcení
  • buben, který ke mně "přišel" od papao Juana
  • popěvek- mantra, kterým můžete pomoci sobě i druhým
  • Chcete-li, přineste si každý své 3 křištály ( na velikosti nezáleži) - pro své tělo, předky a strážce " klidného přechodu smrti". Odnesete si je jako věnování . Už teď tím konáte přípravu na TEN okamžik "velkého finále". 

MUZIKORELAXACE 1 - Jana Johanna Hinkka

Salonek II, vstup zdarma, kapacita 15 lidí

Čas : 13:00 - 14:30, OBSAZENO

Jana si pro vás připravila vedenou meditaci s muzikorelaxací Otevři své Srdce - Vnímej své Emoce. V asi 20 minutové meditaci rozpustíme náročné emoce, které vás mohou tížit. 

Následně se pomocí harmonizačních tónů tibetských mís, didgeridoo, šamaňského bubnu společně ponoříme do stavu hladiny alfa. Zvuky a vibrace těchto nástrojů působí na tělesné, duševní a energetické rovině a jsou laskavou masáží nejenom pro duši.

MUZIKORELAXACE 2 + 3 - Veronika Dyrčíková

Salonek II, vstup zdarma, kapacita 15 lidí

1. termín - 14:45 - 15:45, OBSAZENO

2. termín - 16:00 - 17:00, OBSAZENO

Hudbu či zvuk posloucháme nejen uchem, ale prostřednictvím vibrací je vnímáme celým svým tělem. Voda v našem těle je skvělým vodičem pro zvuk. Přijďte rozvibrovat svá těla, navodit pocit klidu a harmonie, navnímat se na sebe sama, odpočinout a uvolnit se.