Účinkující

 Wulf Mirko Weinreich

Specialitou mé práce je transpersonální psychologie a psychoterapie. Patří sem například podpora v duchovních krizích a také péče v závěru života. Ve své praxi dávám přednost zážitkovým metodám. Patří k nim psychodrama a hlasový dialog, ale také imaginativní, na tělo zaměřené a dechové techniky.

Za mnoho let, kdy se zabývám tématem "vědomí", mi bylo umožněno učinit mnoho zkušeností prostřednictvím vlastních vývojových kroků. Některé z nich přesahovaly individuální psychiku do oblastí, které se nazývají "duchovní" nebo "transpersonální". To mi umožnilo komplexní pochopení nekonečných možností duše: nic lidského mi není cizí. Dalšími důležitými aspekty mé práce jsou soucit a upřímnost. 

Jsem si vědom toho, že obojí patří k sobě: Upřímnost bez soucitu je chladná - soucit bez upřímnosti je slepý.