Pořádající

Ze Mě Země

Jsme tři ženy, které si kladly otázky: "Jak do rozloučení s našimi milovanými vrátit intimitu a hlubokou lidskou zkušenost? Jak se stalo, že se nám smrt vytratila ze života a děje se skrytě v nejrůznějších zařízeních? Proč má naše kultura strach ze smrti? A můžeme na tom něco změnit? Věříme, že ano. Proto vznikl spolek Ze Mě Země, v rámci kterého nabízíme alternativy, jak se dá poslední rozloučení pojmout jinak a pomáháme s přípravou posledního rozloučení.

Mimo festival pravidelně organizujeme "K smrti dobrý kafe", kde si můžete přijít svobodně popovídat o všem, co souvisí se smrtí.

Hledáme vhodné místo pro vznik přírodního hřbitova, jednáme s úřady jednotlivých městských obvodů a přilehlých obcí, rozvíjíme myšlenku "Haldy vzpomínek".