Účinkující

ŽIVA

Hudba otevírá naše srdce, vyživuje nás, zjemňuje a propojuje. Pro tato její kouzla hudbu milujeme, tvoříme a zpíváme vlastní písně. Přijďte se zaposlouchat, ztišit se a společně plynout.


Zpíváme, protože je to naše přirozenost. Vyprávíme skrze písně příběhy našich duší. Alternativní folk, hluboké meditativní texty a citlivá poetika oslavující přírodu, duši a život v jeho kráse a proměnách.