Účinkující

Andrea Radomská

 Je průvodkyně lidí na konci života a jejich blízkých.

Pohybuje se na poli hospicové a paliativní péče od roku 1999. Stála u zrodu mnoha mobilních hospiců.