Účinkující

Helena Máslová

Helena Máslová je lékařka, která se zabývá psychosomatikou. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, také na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Stála tedy přímo u BRÁNY - počátku i konce. Má pestrou zkušenost se systémem fungování našeho zdravotnictví a tím, jak se smrtí zachází. Její zkušenosti ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče.

Napsala nám:

Za svůj život jsem vypsala stovky úmrtních listů, v rámci nočních služeb na interně jsem měla řadu let i koronerní povinnost ohledávat zemřelé v terénu, rok jsem pracovala jako geriatr v léčebně dlouhodobě nemocných. V současné době sloužím na oddělení dlouhodobé intenzivní péče, kde jsou pacienti v různém stupni poruch vědomí.