Účinkující

Jana Gorst

Skúsenosti zdravotnej sestry v rôznych oblastiach medicíny, ale hlavne v hospici, ma priviedli na cestu Duly pre umierajúcich. Celostný prístup k poslednej ceste človeka na Zemi sa ma hlboko dotkol. Čo so mnou najviac rezonovalo, bol duchovný aspekt – bez ohraničenia konkrétnou Vierou, či presvedčením.

Alexandra Derwen zo Sacred Circle mi otvorila tento rozmer na kurze Dula pre umierajúcich ešte v Lancastri / UK. Lektorovanie Chakra Evolution jogy a jogy pre ľudí s onkologickými a chronickými ochoreniami ma posunulo ďalej na ceste prepojenia mysle a tela, to ako úzko súvisia a spolupracujú a sú nápomocné nielen pri umieraní, ale aj v aktívnom živote. Smrť priateľky a práca s vlastnými strachmi viedli k veľkej zmene: presťahovaniu sa s celou rodinou na rodné Slovensko a hľadaniu cesty ako sem priniesť Dulu pre umierajúcich.

Od 2019 som začala písať príbehy o sprevádzaní, z ktorých je teraz e-knižka. Mojou víziou je prinášať osvetu v téme smrti a umierania, prepájať oblasti, ktoré majú navonok ďaleko od seba.Profesionálov a Širokú verejnosť, Život a Smrť, Materiálny svet a ten, čo sa nedá uchopiť...