Účinkující

Jaroslav Šejvl

Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D., v letech 1996 až 2006 pracoval na různých pozicích u Policie ČR, od roku 2006 pracuje jako odborný asistent na 1. LF UK; současně se od roku 2009 prakticky věnuje problematice správy veřejného i neveřejného pohřebiště, tématům umírání a smrti; absolvoval postgraduální studium na 1. LF UK, je autorem nebo spoluautorem 11 publikací, 6 kapitol v monografiích a více než 80 odborných článků. Kromě jiného je i autorem dvou vydání publikace Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby a spoluautorem dvou vydání komentáře k zákonu o pohřebnictví a o válečných hrobech.