Účinkující

TOMÁŠ JAROŠEK 


Osobně i profesně trávím většinu času projektem Harmonie Zvuku. Ta má za cíl skrze muzikoterapii, slovo a výrobu hudebních nástrojů pomáhat druhým se přiblížit k harmonii - být v souladu. V souladu se Zákony života. Ty když člověk objeví, tak se jen podivuje, jak moudře je vše zařízeno. Hledá pak cestu, jak sám může být součástí této nebeské harmonie.
Celá moje cesta k muzikoterapii i výrobě nástrojů byla započata jedním příběhem o muzikothanatologii - hudebním doprovázení hlasem a harfou. Po
letech ke svému vlastnímu údivu mě život přivedl k uzavření tohoto kruhu - sám jsem začal na harfu hrát a dokonce ji vyrábět.
Harfa je tak mým hlavním nástrojem, kterým doprovázím většinu svého působení. Pro mne tento vznešený nástroj pomáhá otevírat ducha a vzbuzovat v nás touhu po Domovu...