Festival o smrti
a její přítomnosti v našich životech


Třetí ročník festivalu proběhne 

4. - 6. listopadu 2022 v DK AKORD, Ostrava.

Tři dny, kdy smrt nebude tabu a ve vyhnanství. 

Zenith Virago & Jarda Dušek
Zenith Virago & Jarda Dušek

Záznam přednášek a besed ročníku 2021

Program 2022


Pátek 4. listopadu 2022 

(15:00 - 22:00)

Programem provází Jaroslav Dušek


TÉMATICKÝ BLOK: Jak změněné stavy vědomí ovlivňují strach ze smrti

VILIAM POLTIKOVIČ

Komentované ukázky z filmů a natočeného materiálu k tématu

JULIET NAVRÁTILOVÁ

Smrt a umírání - osobní zkušenost s medicínami

"Myslet srdcem" (v sobotu)


přednáška

workshop

JAN BENDA

Smrt jako brána soucitu


přednáška

SOFIE SARRAS

Obejmi svou smrtelnost

"Rituál - transformace strachu ze smrti" (v sobotu)


přednáška

workshop

BESEDA

Provází Jarda Dušek

KONCERT ŽIVA

Hudební trio přináší hudbu do našich srdcí

PATRIK KEE

"Hlas jako laskavý nástroj emocí"


workshop

JANA GORST & PATRIK KEE

Meditace „Smrt a znovuzrození" s hudebním doprovodem Partika Kee

workshop

Sobota 5. listopadu 2022

(9:30 - 22:00)

Programem provází Jaroslav Dušek. Hudebně provází Patrik Kee.


TÉMATICKÝ BLOK: 

Vezmi život do svých dlaní - o umírání a doprovázení

SLÁVEK VURST

Umění rozhovoru o posledních věcech člověka

Nezbavujme se dobrovolně příležitosti (v pátek)


přednáška

workshop

HELENA MÁSLOVÁ

Smlouvání s Thanatem


přednáška

DENAÉ RUFER

Už je to na hospic?


přednáška

BESEDA S HOSTY

Provází Jaroslav DušekTÉMATICKÝ BLOK: Když smrt vstoupí do života

ZENITH VIRAGO 

Jak uchopit rituál posledního rozloučení současnějším a holistickým způsobem?

Význam rituálu posledního rozloučení (obsazeno)


přednáška

workshop

BESEDA SE ZENITH

Provází Jarda Dušek

LUCIE BURDOVÁ

Opři se o svůj příběh

Prázdná náruč - plné srdce


přednáška
workshop

JAN SKRYJA

Sny a smrt

Využití snové terapie pro téma smrti  


přednáška

workshop

BESEDA S HOSTY

Provází Jarda Dušek

PATRIK KEE

Koncert

Neděle 6. listopadu 2022

(9:30 - 12:00)

VILIAM POLTIKOVIČ - SMRT JAKO BRÁNA

promítání dlouho očekávaného filmu

s následnou besedou s režisérem a Jardou Duškem


Projekce s besedou


Změna programu vyhrazena

Strach je malou smrtí, která přináší totální devastaci. Budu čelit svému strachu. Dovolím mu, aby prošel kolem mne a skrze mne. A až strach odejde, otočím svůj vnitřní zrak směrem, kudy prošel. Tam, kde strach už nebude, tam nebude nic. Zůstane jen mé pravé "já".

(Frank Herbert, Duna