Festival o smrti
a její přítomnosti v našich životech


Třetí ročník festivalu proběhne 

4. - 6. listopadu 2022 v DK AKORD, Ostrava.

Tři dny, kdy smrt nebude tabu a ve vyhnanství. 

Záznam přednášek a besed 2. ročníku

Program 2022


Pátek 4. listopadu 2022 

(15:00 - 22:00)

Programem provází Jaroslav Dušek


TÉMATICKÝ BLOK: Jak změněné stavy vědomí ovlivňují strach ze smrti

VILIAM POLTIKOVIČ

Komentované ukázky z filmů a natočeného materiálu k tématu

JULIET NAVRÁTILOVÁ

Smrt a umírání - osobní zkušenost s medicínami

"Myslet srdcem" (v sobotu)


přednáška

workshop

JAN BENDA

Smrt jako brána soucitu


přednáška

SOFIE SARRAS

Obejmi svou smrtelnost

"Rituál - transformace strachu ze smrti" (v sobotu)


přednáška

workshop

PATRIK KEE

"Hlas jako laskavý nástroj emocí"


workshop

JANA GORST & PATRIK KEE

Meditace „Smrt a znovuzrození" s hudebním doprovodem Partika Kee

workshop

Sobota 5. listopadu 2022

(9:30 - 22:00)

Programem provází Jaroslav Dušek. Hudebně provází Patrik Kee.


TÉMATICKÝ BLOK: 

Vezmi život do svých dlaní - o umírání a doprovázení

SLÁVEK VURST

Umění rozhovoru o posledních věcech člověka

Nezbavujme se dobrovolně příležitosti (v pátek)


přednáška

workshop

HELENA MÁSLOVÁ

Smlouvání s Thanatem


přednáška

ZENITH VIRAGO 

Jak uchopit rituál posledního rozloučení současnějším a holistickým způsobem?

Význam rituálu posledního rozloučení (obsazeno)přednáška

workshop

BESEDA S HOSTY

Provází Jaroslav DušekTÉMATICKÝ BLOK: Když smrt vstoupí do života

MÍLA MACHAČOVÁ

Příběh doprovázení - Rivka, holka z posledního Wintonova vlaku


přednáška


NADĚŽDA ŠPATENKOVÁ

Jak projít údolím zármutku


přednáška

LUCIE BURDOVÁ

Opři se o svůj příběh

Prázdná náruč - plné srdce


přednáška
workshop

JAN SKRYJA

Sny a smrt

Využití snové terapie pro téma smrti  


přednáška

workshop

PATRIK KEE

Koncert

Neděle 6. listopadu 2022

(9:30 - 12:00)

VILIAM POLTIKOVIČ - SMRT JAKO BRÁNA

promítání dlouho očekávaného filmu

s následnou besedou s režisérem a Jardou Duškem


Projekce s besedou


Změna programu vyhrazena

Strach je malou smrtí, která přináší totální devastaci. Budu čelit svému strachu. Dovolím mu, aby prošel kolem mne a skrze mne. A až strach odejde, otočím svůj vnitřní zrak směrem, kudy prošel. Tam, kde strach už nebude, tam nebude nic. Zůstane jen mé pravé "já".

(Frank Herbert, Duna