OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky platné pro prodej vstupenek od 1. 8. 2020 - 20. 9. 2020 organizátora Ze Mě Země z.s. (od 21. 9. 2021 prodej zajišťuje společnost GoOut a na tyto vstupenky se vztahují obchodní podmínky společnosti GoOut.)

Registrace na festival

Objednávka vstupenky na festival je účastníkem potvrzena kliknutím na tlačítko KOUPIT. Po přijetí objednávky dostane účastník do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě.

Účast na K smrti dobrém festivalu je závazně potvrzena až provedením platby. V ceně vstupenky je možnost účastnit se až 3 workshopů, na které je nutno se rezervovat předem. V případě zaplnění kapacity rozhoduje o účasti čas úhrady. V případě překročení kapacity se účastník může přihlásit jako náhradník. Jakmile se uvolní místo, bude kontaktován na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

Úhrada vstupenky

Po přijetí objednávky dostane účastník do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě. Vstupenka je splatná do 5 pracovních dnů, nejpozději však den před konáním K smrti dobrého festivalu. Pokud nebude poplatek uhrazen, je objednávka zrušena.

Storno podmínky

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Pořadatelem odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je Pořadatelem Akce poskytováno v určeném termínu.

Můžete za sebe poslat náhradníka, pokud nám o tom dáte předem vědět.

V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který Pořadateli poskytl svůj e-mail, o této skutečnosti vyrozuměn. Pořadatel neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.

Dojde-li ze strany Pořadatele ke změně termínu Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.

Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další nákup může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po termínu Akce. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci ) si prodávající vyhrazuje právo na změnu programu a termínu. NENÍ MOŽNÉ VRÁCENÍ PENĚZ, ALE POUZE NÁHRADNÍ TERMÍN ČI ON-LINE VERZE FESTIVALU. 

Pořadatel si vyhrazuje právo festival zrušit či změnit datum konání z vážných organizačních, technických nebo kapacitních důvodů. V takovém případě budou účastníci informováni  e-mailem, kde jim bude nabídnut náhradní termín. 

Obsah přednášek, diskuzí ani workshopů nesmí být bez předchozího písemného souhlasu organizátora jakýmkoli způsobem nahráván.