OBCHODNÍ PODMÍNKY


Registrace na festival

Objednávka vstupenky na festival je účastníkem potvrzena kliknutím na tlačítko KOUPIT. Po přijetí objednávky dostane účastník do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě.

Účast na K smrti dobrém festivalu je závazně potvrzena až provedením platby. V případě zaplnění kapacity rozhoduje o účasti čas úhrady. V případě překročení kapacity se účastník může přihlásit jako náhradník. Jakmile se uvolní místo, bude kontaktován na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

Úhrada vstupenky

Po přijetí objednávky dostane účastník do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě. Vstupenka je splatná do 5 pracovních dnů, nejpozději však den před konáním smrti dobrého festivalu. Pokud nebude poplatek uhrazen, je objednávka zrušena.

Storno podmínky

Odhlásíte-li se do 14 dnů před začátkem festivalu, vrátíme Vám zpět cenu vstupenky v plné výši přijaté platby.
Odhlásíte-li se v době KRATŠÍ než 14 dnů před začátkem festivalu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc, rodinné záležitosti), 50% záloha je nevratná a nepřevoditelná. 
5 dní před začátkem festivalu, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení ceny vstupenky odpadá. 

Můžete za sebe poslat náhradníka, pokud nám o tom dáte předem vědět.

V případě zrušené účasti bude vstupné (či jeho poměrná část) uhrazeno zpět na účastníkem uvedený účet do 14 dnů.

Organizátor si vyhrazuje právo festival zrušit či změnit datum konání z vážných organizačních, technických nebo kapacitních důvodů. V takovém případě budou účastníci informováni telefonicky nebo e-mailem, bude jim nabídnut náhradní termín či vrácení celé ceny vstupenky do 14 dnů.

Obsah přednášek, diskuzí ani workshopů nesmí být bez předchozího písemného souhlasu organizátora jakýmkoli způsobem nahráván.