Festival o smrti
a její přítomnosti v našich životech


Čtvrtý ročník festivalu proběhne 

10. - 12. listopadu 2023 v DK AKORD, Ostrava.

Tři dny, kdy smrt nebude tabu a ve vyhnanství. 

Zenith Virago & Jarda Dušek
Zenith Virago & Jarda Dušek

Záznam přednášek a besed ročníku 2022

Program 2022


Pátek 4. listopadu 2022 

(15:00 - 22:00)

Programem provází Jaroslav Dušek


TÉMATICKÝ BLOK: Jak změněné stavy vědomí ovlivňují strach ze smrti

VILIAM POLTIKOVIČ

Komentované ukázky z filmů a natočeného materiálu k tématu

JULIET NAVRÁTILOVÁ

Smrt a umírání - osobní zkušenost s medicínami

"Myslet srdcem" (v sobotu)


přednáška

workshop

JAN BENDA

Smrt jako brána soucitu

Rozšiřování vědomí a soucitné překonávání strachu ze smrti (sobota) 


přednáška

workshop

SOFIE SARRAS

Obejmi svou smrtelnost

"Rituál - transformace strachu ze smrti" 


přednáška

workshop

BESEDA

Provází Jarda Dušek

KONCERT ŽIVA

Hudební trio přináší hudbu do našich srdcí

PATRIK KEE

"Hlas jako laskavý nástroj emocí"


workshop

JANA GORST & PATRIK KEE

Meditace „Smrt a znovuzrození" s hudebním doprovodem Partika Kee

workshop

DENAÉ RUFER

Nepřišli sem umřít, ale žít do posledního okamžiku 

workshop

LUCIE BURDOVÁ

Prázdná náruč - plné srdce 

workshop

Sobota 5. listopadu 2022

(9:30 - 22:00)

Programem provází Jaroslav Dušek. Hudebně provází Patrik Kee.


TÉMATICKÝ BLOK: 

Vezmi život do svých dlaní - o umírání a doprovázení

SLÁVEK VURST

Ani závěr života nemusí být prázdný...

Nezbavujme se dobrovolně příležitosti 


přednáška

workshop

HELENA MÁSLOVÁ

Smlouvání s Thanatem


přednáška

DENAÉ RUFER

Už je to na hospic?

Nepřišli sem umřít, ale žít do posledního okamžiku 


přednáška

workshop

BESEDA S HOSTY

Provází Jaroslav DušekTÉMATICKÝ BLOK: Když smrt vstoupí do života

ZENITH VIRAGO 

Jak uchopit rituál posledního rozloučení současnějším a holistickým způsobem?

Význam rituálu posledního rozloučení (obsazeno)


přednáška

workshop

BESEDA SE ZENITH VIRAGO

Provází Jarda Dušek

LUCIE BURDOVÁ

Opři se o svůj příběh

Prázdná náruč - plné srdce (v pátek)


přednáška
workshop

JAN SKRYJA

Sny a smrt

Využití snové terapie pro téma smrti  


přednáška

workshop

CAROLINE PAJTLOVÁ

Otisk křídel - ukázky z dokumentárního filmu o ztrátě miminka


přednáška

MONIKA HASALOVÁ

Podívej se skrze smrt do očí života

Život v zrcadle smrti 


přednáška

workshop

ANDREA RADOMSKÁ

K smrti dobrá cesta

workshop 

BESEDA S HOSTY

Provází Jarda Dušek

PATRIK KEE

Koncert

MUZIKORELAXACE

3x /den, provází Veronika Dyrčíková a Jana Johanna Hinková

ČASY: 

  • 13:00 - 14:30 - Jana Johanna Hinková
  • 14:45 - 15:45 - Veronika Dyrčíková
  • 16:00 - 17:00 - Veronika Dyrčíková


zdarma 

Neděle 6. listopadu 2022

(9:30 - 12:00)

VILIAM POLTIKOVIČ - SMRT JAKO BRÁNA

promítání dlouho očekávaného filmu

s následnou besedou s režisérem a Jardou Duškem


Projekce s besedou


Změna programu vyhrazena

Strach je malou smrtí, která přináší totální devastaci. Budu čelit svému strachu. Dovolím mu, aby prošel kolem mne a skrze mne. A až strach odejde, otočím svůj vnitřní zrak směrem, kudy prošel. Tam, kde strach už nebude, tam nebude nic. Zůstane jen mé pravé "já".

(Frank Herbert, Duna