PÁTEK 10. 11. 2023

Přednášky

V rámci tématického bloku navazuje beseda s hosty - moderuje Martina Kociánová

15:00 - ZAHÁJENÍ PÁTEČNÍHO PROGRAMU FESTIVALU - Ze Mě Země & Martina Kociánová

1. tématický blok: SMRT A SEXUALITA

Smrt a orgasmus

15:15 - 15:50

Viliam Poltikovič

Říká se, že orgasmus je malá smrt. Méně se však ví, že někteří z těch, co prošli zkušeností blízké či sdílené smrti, přirovnávají neobvyklý prožitek k silnému dlouhotrvajícímu orgasmu. Celý proces umírání se jeví jako neobyčejně strhující sled či spíše smršť různorodých zážitků. A že prožitek orgasmu k nim patří, doloží výpovědi lidí, které tato zkušenost silně zasáhla.

Tah ke smrti a tah k životu

 16:00 - 16:45

Helena Máslová

Prozkoumáme dva základní pohyby života. Jaké vlivy a okolnosti ovlivňují dynamiku mezi nimi? 

A můžeme ji ovlivnit my sami?
Další strana smutku - Sexuální vyjádření žalu

16:45 - 17:30

Alison Stoecker (Velká Británie) - bude tlumočeno

Budu se zabývat odhalením neobvyklého psychologického fenoménu - sexuální touhy v důsledku žalu.

Ve svém vystoupení rozeberu svůj příběh osobního vyjádření žalu a otevřu diskuzi o sebeuzdravení.

Eros a Thanatos v kontextu života

přednáška s experimentální konstelační technikou

18:15 - 19:00

Petr Mílek

Lidská bytost žije v kontextu a čase ve fyzickém a živém těle od početí až do smrti. Ve své duši žije již před narozením a žije se svou duší dále po smrti. Jako duchovní bytost je nesmrtelná a používá svou duši a své tělo jako nástroje.

Ve svém příspěvku se budu věnovat dvěma základním silám našeho života - eros a thanatos - které vnímám jako "Anděla života" a "Anděla proměny".

Pomocí experimentální konstelační techniky se pokusíme tyto dvě síly v jejich působení na člověka pochopit.


BESEDA 

19:00 - 20:00

MODERUJE MARTINA KOCIÁNOVÁ

Koncert

20:30 - 21:30

Patrik Kee

Workshopy

Workshopy probíhají paralelně s hlavním programem. 

Všichni účastníci festivalu mají v ceně záznam programu hlavní scény, přednášky je možné zhlédnout později ze záznamu.

WORKSHOPOVÉ MÍSTNOSTI

VELKÁ (kapacita 35 lidí)

Dotýkání se hlubokého

15:30 - 17:30

Fran Hall, Isabel Russo

Podíváme se na to, jak na nás pohřební "průmysl" může někdy tlačit, abychom se rozhodli jinak, než je v našem nejlepším zájmu. Prozkoumáme, jak medikalizace smrti připravila o vlastnictví smrti a umírání lidi, pro které je to nejdůležitější. Dotkneme se také ekologických aspektů, které by nyní měly být nedílnou součástí všech našich rozhodnutí. 

Bude tlumočeno do češtiny.

MALÁ (kapacita 25 lidí)

Příběhy pomáhají

15:30 - 17:00

Zdenka Hochmanová - dětské oddělení knihovny Hradec Králové

Je mnoho cest, jak přinést útěchu v bolesti a podporu v nelehkém období odcházení i smrti. Mnoho cest jak hovořit o smrti s dětmi. Jednou z nich jsou knihy. Čekají vás ukázky knih z různých kategorií, podělíme se o cesty s prací s knihou i o tvůrčí listy zpracované pro pedagogickou i laickou veřejnost.


RELAX (kapacita 20 lidí) 

Nepřišli sem umřít, ale žít do posledního okamžiku

15:30 - 17:00

Lenka Lazecká Delongová

Jaké jsou nejčastější mýty a otázky kolem doprovázení, smrti a hospicové péče? Budu s vámi sdílet své zkušenosti a příběhy našich pacientů a rodinných příslušníků.
Jak využít čas, který nám ještě zbývá? Protože - nikdy není pozdě... Ale je třeba začít.


VELKÁ (kapacita 30 lidí)

Muzikoterapeutická relaxace "Nový začátek"

18:00 - 19:30

Tomáš Jarošek

Smrt ve smyslu konce zažíváme v mnoha rovinách běžného života. Přijetím konce však zároveň podáváme ruku novému začátku. A ten bytostně potřebuje každý z nás...

Těšit se můžete na zvuk keltské harfy, kalimb, tónových trubic a zvonkoher.


MALÁ (kapacita 25 lidí)

Krásný pohřeb

18:00 - 19:30

Jaroslav Šejvl

Budeme pracovat s pojmy klidné / hezké umírání a hezký pohřeb. Ač se může zprvu zdát, že se jedná o oxymóron, opak je pravdou. Docílit uspokojení a dobrého pocitu s klidného odchodu našeho blízkého a případně docílit vlastní dobrý pocit z přípravy a realizace jeho pohřbu, může být významným mezníkem našeho života.

RELAX (kapacita 20 lidí) 

Strach ze ztráty

18:00 - 19:30

Tereza Robinson

Uz je to pět let, co se jí život obrátil vzhůru nohama. Porodila zdánlivě zdravé dítě, jemuž však po pár dnech diagnostikovali těžkou srdeční vadu.

Jaké to je pečovat o vážně nemocné dítě a každý den se vyrovnávat se svými pocity strachu, bezmoci, zklamání i naděje?

Jak přesto žít naplno? Vedle odvahy je důležitý také smích, nadhled a podpora.

CVIČEBNÍ SÁL 4. PATRO 

Oslava života - Inteligence těla

19:30 - 21:00

Jakub Moulis

Pohyb, tanec a vědomí v našemu těle je unikátním nástrojem, který máme všichni k dispozici.
Naše tělo je mnohem inteligentnější než naše mysl.
Co kdybychom v náročných situacích naslouchali moudrosti mnohem hlubší, než je naše hlava?

Tanečně pohybový workshop ti přinese uvolnění, základní nástroje pro seberegulaci a radost ze společně stráveného času.


MALÁ (kapacita 25 lidí)

K smrti dobrý kafe

19:45 - 21:15

Ze Mě Země 

Facilitovaný kruh sdílení.

Prostor pro sdílení příběhů doprovázení, odcházení, péče a lásky. Zveme i ty, kteří chtějí jen v tichosti naslouchat, vše je v pořádku.

RELAX (kapacita 15 lidí)

Relaxační hlasová lázeň

19:45 - 21:15

Šárka Filipovičová

Relaxační hlasová lázeň je klidný prostor, který nám může pomoci integrovat dojmy z celého dne.

Svým hlasem se propojím s domluveným záměrem a nechám jej zaznít.

Nebude chybět úvodní uvolnění, sdílení a uzemňující péče o tělo.