SÍLA HRANIČNÍHO PROSTORU

WORKSHOP S FRAN HALL & ISABEL RUSSO (Spojené Království) 

12. listopadu - 13. listopadu 2023

Dvoudenní prožitková cesta, během níž se budeme zabývat časovým úsekem, který začíná těsně před smrtí a končí posledními okamžiky předání těla ke kremaci nebo pohřbu.

Jak doprovázet v posvátném prostoru „mezistavu" - od úmrtí do pohřbu?


O workshopu:

Prozkoumáme možnosti holistického a osvědčeného přístupu k: 

 • tzv. „dobré smrti"
 • co nejlepšímu využití okamžiků po smrti
 • rozhodnutí, zda si tělo ponechat doma
 • a pokud ano, na jak dlouho?
 •  péči o tělo a trávení času s ním
 •  jak nejlépe spolupracovat s pohřební službou (nebo ne),
 • jak naplánovat a vytvořit pohřební rituál, který skutečně odráží osobu, která zemřela
 • a který zároveň odpovídá potřebám zúčastněných osob,
 •  možnosti dalšího nakládání s tělem

Cílem semináře je povzbudit a informovat jeho účastníky, aby se cítili více zmocněni vstoupit do výjimečného období, které je tak často opomíjeno, a převzít za něj zodpovědnost; mezi smrtí a obřadním rozloučením (a to včetně).Na semináři vyjdeme z potřeb a nastavení skupiny.

Naším záměrem je sdílet naše 15leté zkušenosti o tom, jak podporovat, posilovat a zastupovat zájmy umírajících a pozůstalých.

Jsme zcela nezávislé na pohřebním průmyslu, zpochybňujeme status quo a jsme pevně přesvědčeny o transformační síle, kterou může mít skutečně osobní pohřební obřad.

S dostatkem informací, otevřenou myslí a otevřeným srdcem můžeme být nablízku druhým v jejich náročných životních momentech.

Co můžeš čekat?

Rády bychom přinesly a sdílely osvědčené postupy z Velké Británie, včetně těchto témat:

Jak vést potřebné rozhovory o smrti a umírání

 • Se sebou samými

 • Mezi sebou navzájem

 • S rodiči

 • S dětmi?

Jak se postarat o naše zemřelé?

 • Chvíle po smrti

 • Péče o tělo doma

 • Jak uspořádat smysluplný pohřební rituál


Jak uspořádat pohřeb, který je potřeba.

 • Jaký je dobrý pohřeb?

 • Jak ho můžeme dosáhnout od začátku až do konce?

  KDO JSOU LEKTORKY? 

  Fran je bývalá je ředitelka pohřební služby, strávila více než 25 let prací v pohřebnictví. Podílela se také na zřízení a provozu tří největších přírodních pohřebišť ve Spojeném království. Před časem předala vedení neziskovky Good Funeral Guide (Průvodce dobrým pohřbem), věnuje se osvětě a práci pro nezsikovku Covid-19 Bereaved Families for Justice. 

  Franin dlouhodobý partner Steve Mead zemřel na Covid-19 v říjnu 2020, tři týdny po svatbě.

   Isabel je již šest let výkonnou ředitelkou neziskovky Průvodce dobrým pohřbem a spolu s Fran Hall a Jane Morgan se stará o to, aby průvodce dostál svému jménu a aby i nadále vzkvétal, byl výzvou, podporou a zdrojem informací. Je zastánkyní toho, aby se zkušenost se smrtí a umíráním vrátila zpět do rukou těch, kterým se děje.

  O nás:

  FRAN HALL

  Vyučila se novinářkou, než začala vychovávat své čtyři děti jako samoživitelka poté, co jejich otec tragicky zahynul při dopravní nehodě. Původně přijala práci sjednatelky pohřbů jen proto, aby zajistila příjem pro rodinu. Velmi rychle si uvědomila, že tato práce je nesmírně důležitá, a absolvovala školení, aby se stala plně kvalifikovanou ředitelkou pohřební služby.

  Práce Frann se rozšířila na oblast přírodního pohřebnictví a v letech 2007-2015 se podílela na zřízení a provozu tří největších přírodních pohřebišť ve Spojeném království. 

  Od té doby pracovala jako konzultantka majitelů pozemků, kteří usilují o zřízení přírodních pohřebišť, a zároveň zastávala pozici generální ředitelky Good Funeral Guide CIC, neziskové organizace, která se věnuje podpoře, posilování a zastupování zájmů umírajících a pozůstalých žijících ve Spojeném království.

  Fran, která je v celém odvětví vysoce uznávaná a respektovaná, nadále sleduje vývoj, jak se pohřebnictví pomalu přizpůsobuje společenským změnám, a šíří novinky a aktualizace rozsáhlé síti příznivců organizace Good Funeral Guide.

  Vedle své práce věnuje Fran významný čas kampani Covid-19 Bereaved Families for Justice, občanské organizaci více než 6 000 rodin, které přišly o své blízké kvůli Covid-19. Je mluvčí kampaně a již několikrát vystoupila v národních i mezinárodních médiích.

  Také se každý týden dobrovolně podílí na práci na Národní pamětní zdi Covid, kde vede tým zodpovědný za péči a údržbu této ikonické památky na oběti pandemie. Franin dlouhodobý partner Steve Mead zemřel na Covid-19 v říjnu 2020, tři týdny po svatbě.  ISABEL RUSSO

  Isabel je současná „rituální designérka", která začínala v divadle. Dvacet let byla profesionální herečkou a poté se vyučila ceremonialistkou u Humanist UK, zpočátku jako "vedlejšák" po založení rodiny, aby mohla zůstat doma. Isabel si uvědomila, že je šťastnější, když jí zavolá ředitel pohřební služby, než když jí zavolá její agent, a tak se ponořila do rozvoje ceremoniální praxe - přijímala obřady pro všechny životní příležitosti. Isabel uspořádala vůbec první právně uznanou humanistickou svatbu v Severním Irsku a vedla pohřební obřady Doris Lessingové, Victorie Woodové a Terryho Jonese.

  V roce 2014 nastoupila na pozici vedoucí obřadů ve společnosti Humanists UK, kde sedm let řídila školení a rozvoj zlatého standardu společenství více než 450 celebrantů. Přednášela na mnoha konferencích, vedla četné semináře na národní i mezinárodní úrovni o potřebě hlubokého nenáboženského obřadu a podílela se na různých publikacích, včetně knihy "Emerging Ritual In Secular Societies" od Jeltje Gordon-Lennoxové.

  Místo a čas konání

  Neděle 12. listopadu: 14:00 - 21:00  

  Pondělí 13. listopadu: 10:00 - 18:00 s přestávkou na oběd

  Cena:

  2denní workshop - 4 990 Kč 

  Kapacita  25 účastníků. 

  BUDE TLUMOČENO DO ČEŠTINY.

  Registrace na workshop „SÍLA HRANIČNÍHO PROSTORU"

  Vyplň prosím všechny potřebné údaje, ozveme co ti nejdříve zpět.

  Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a obchodními podmínkami.