Účinkující

Vítězslav Vurst, B.Th.

Jsem nemocničním a hospicovým kaplanem. Mám více jak desetiletou praxi v nemocnici, a v současné době působím v mobilním hospici.

Potkávám se s lidmi, kterým do jejich života vstoupila nemoc, bolest a utrpení. Nevím proč se tak děje právě v jejich životě a nemám odpověď na všechny otázky. Věřím, že i těžká životní situace má svou hodnotu a význam, a že život každého z nás má nějaký přesah a smysl.

Cením si lidského života a jedinečnosti každého člověka a přistupuju k němu s pokorou a úctou. Stále se učím a je pro mne důležité respektovat druhé a s tímto respektem se snažím jim být prospěšný. Věřím, že přirozeností života je změna, a jakkoliv se dané okolnosti jeví jako náročné, těžko řešitelné nebo nezměnitelné, snažím se k nim přistupovat s přesvědčením, důvěrou a nadějí, že v každé situaci jsou možnosti pro smysluplný život.