Účinkující

Václav Tomiczek

Jsem nemocničním kaplanem v ostravských nemocnicích a koordinátorem nemocničních kaplanů Římskokatolické církve v Moravskoslezském kraji.

Dlouhodobě se věnuji paliativní péči, jsem členem týmu podpůrné a paliativní péče Fakultní nemocnice v Ostravě a v současné době spolupracuji s mobilním hospicem Ondrášek a s lůžkovým Hospicem sv. Lukáše.

Cením si lidského života a jedinečnosti každého člověka a přistupuju k němu s pokorou a úctou. Stále se učím a je pro mne důležité respektovat druhé a s tímto respektem se snažím jim být prospěšný. Věřím, že přirozeností života je změna, a jakkoliv se dané okolnosti jeví jako náročné, těžko řešitelné nebo nezměnitelné, snažím se k nim přistupovat s přesvědčením, důvěrou a nadějí, že v každé situaci jsou možnosti pro smysluplný život.