PRŮVODKYNĚ LIDÍ NA KONCI ŽIVOTA, JEJICH BLÍZKÝCH A POZŮSTALÝCH

PO ABSOLVOVÁNÍ

Otevíráme 5. cyklus čtyř navazujících seminářů pro všechny živáčky - laiky i profesionály.

Komplexní výcvik „Průvodkyně lidí na konci života" je u nás průkopnickým projektem - přináší  vám prožitkovou, praktickou i teoretickou cestu, jak se seznámit s uměním doprovázení umírajícího a jeho rodiny i blízkých.

Naučíte se doprovázet koncem života ve spojení s hloubkou a smyslem této životní fáze. Osvojíte si nástroje (včetně legislativních), které jsou nezbytné k vyřešení praktických otázek kolem umírání a smrti.

Budete umět komunikovat, napojit na odbornou pomoc, doprovodit člověka i rodinu v náročné fázi aktivního umírání.

Získáte znalosti k provedení obřadu přípravy těla - „tzv. poslední služby", naučíte se navrhnout a vést domácí rozloučení a alternativní pohřby v souladu s osobností zemřelého i přáním rodiny. 

Součástí této práce je také podpora pozůstalých a jejich provázení v období zármutku a truchlení. 

Stanete se součástí podporující se komunity lidí, kteří společně postupně mění kulturu kolem smrti a umírání směrem k vrozené moudrosti, jak pečovat o umírající a oslavovat život mrtvých. 

Jsou to tyto semináře

 • Umění říkat sbohem (vše, co probíhá od uvědomění si blízkosti smrti k přiblížení se smrti).
 • Vědomé umírání a umění doprovázet (vlastní proces umírání a smrti).
 • Umění se rozloučit a projít zdravě truchlením (vše, co následuje od úmrtí dál - provázení liminálním prostorem mezistavu, poslední rozloučení, kontakt s truchlením).
 • Duši, tělo opatruj (prožitkový sebe-zkušenostní seminář).

POTKÁTE SE S:

(Můžete se přihlásit i na jednotlivé semináře).

Absolvováním 4 seminářů K smrti dobré cesty (celkem 105 hodin) získáváte osvědčení  Průvodce/průvodkyně lidí na konci života, jejich blízkých a pozůstalých. 

Termíny K smrti dobrá cesta 5. cyklus: 

1. Umění říkat sbohem - 9. - 11. 2. 2024 (3 dny)

2. Vědomé umírání - 21. - 24. 3. 2024 (4 dny)

3. Umění se rozloučit - 23. - 26. 5. 2024 (4 dny)

4. 1. Duši, tělo opatruj - 13. - 16. 6. 2024 (4 dny) - sebezkušenostní

Cyklem provází Jana Slavice, Jana Gorst a Zdenka Volavá.

K SMRTI DOBRÁ CESTA

UMĚNÍ ŘÍKAT SBOHEM 

9. 2. - 11. 2. 2024

První seminář cyklu K smrti dobré cesty - vše, co je PŘED...

Probereme vše, co probíhá od uvědomění si blízkosti smrti do konce

Provází Jana Slavice & Jana Gorst

VĚDOMÉ UMÍRÁNÍ

21. - 24. 3. 2024

Druhý seminář cyklu K smrti dobré cesty.

Vlastní proces umírání a smrti.


Provází Jana Slavice & Jana Gorst

UMĚNÍ SE ROZLOUČIT

23. - 26. 5. 2024

Třetí seminář cyklu K smrti dobré cesty.

Vše, co následuje od úmrtí dál. 

Provází Jana Slavice & Zdenka Volavá

Prožitkový sebezkušenostní seminář

Tento sebezkušenostní seminář vřele doporučujeme všem, kdo se chcete stát Průvodkyní lidí na konci života, jejich blízkých a pozůstalých  a projít celou K smrti dobrou cestu. 

DUŠI, TĚLO OPATRUJ

13. - 16. června 2024

 • Když chceš doprovázet druhé, udělej si nejprve pořádek v sobě.

 • Kruh sdílení, kdy jsme si navzájem svědky.

 • Setkání do hloubky pomocí hlasu, zvuku a práce s tělem.

 • Sdílení příběhů a otevírání srdce.

 • Emoce jako přítel a průvodce k volání duše.

 • Dechová meditace.

 • Přechodový rituál.

  Provází Jana Slavice & Jana Gorst

Jak to bude probíhat?

Semináře K smrti dobré cesty jsou prožitkové, plné praktických cvičení, sdílení, kazuistik a zážitků. 

Současně jsou pevně ukotveny v mnohaletých a praxí ověřených zkušenostech. Teorii vnímáme jako nutný základ,  i tu však předáváme živě a barevně.