SOBOTA 11. 11. 2023

Přednášky

Moderuje Martina Kociánová

Zpěvem témata propojí Patrik Kee a Barbora Minarčíková.

9:00 - ZAHÁJENÍ SOBOTNÍHO PROGRAMU FESTIVALU - Ze Mě Země & MARTINA KOCIÁNOVÁ

Dopolední tématický blok:  Příprava na smrt jako součást péče o duši

Být doma...

9:10 - 9:40

Jindřich Štreit

Být s rodinou v životě, v lásce, i umírání...

Světoznámý fotograf přináší obrazové svědectví o fungování terénní paliativní péče v ČR.


Posledních osm společných dní

 9:50 - 10:15

Kateřina Švanderlíková

Jak mě babička učila žít...

Doprovázet babičku v jejich posledních dnech pro mě byla jedna z nejjasnějších věcí v mém životě. Vždy jsem si přála být u ní, až vydechne naposledy. Beru to jako největší dar, který se nám splnil. 

Spousta věcí z mých představ se splnila, mnohé se odehrálo úplně jinak. 

Ráda bych se podělila s druhými o své zkušenosti, zážitky a snad jim pomohla mít větší představu o tom, co mohou v takové chvíli udělat pro své blízké, ale i sami pro sebe. 

Je možné se na smrt připravit?

10:20 - 11:00

Anna Hogenová

Většina z nás dostane jen jednu šanci, a tak je dobré o setkání se Smrtí občas přemýšlet a trochu se na něj připravit. Je to jedno z největších mystérií, které lidstvo zná.

 Stojí zato se jím zabývat a nikdy není moc brzy, ani moc pozdě. 

To, jak vnímáme Smrt, totiž ovlivňuje kvalitu našeho života.


K smrti dobrý... kafe nebo rituál?

11:30 - 12:00

Jana Slavice

Nikdo neví, kdy mu to tu na světě skončí.

Je jen na nás, jestli si i v každodenním životě dáme tu práci a věnujeme se těm věcem, co jsou na konci skutečně důležité - jako vyrovnat účty, dokončit věci, smířit se, odpouštět a mít láskyplné vztahy.

Když to pořád odkládáme, může nás v závěru života snadno přepadnout pocit zahlcení tím, co jsme všechno nestihli... Smrt se totiž nikdy neptá, zda máme hotovo a čistý stůl. Co můžeme udělat už dnes?

BESEDA

12:00 - 13:00

S hosty debatuje Martina Kociánová a diváci.


1. odpolední tématický blok - praxe doprovázení a dobrých pohřbů v ČR a zahraničí

Bude konsekutivně tlumočeno do češtiny.

Výkřik smutku a lásky

14:30 - 15:15

Fran Hall, Isabel Russo (Good Funeral Giude, Velká Británie)

Zkoumání toho, jak pandemie Covid-19 ovlivnila náš způsob umírání a smrti. Počet úmrtí na tento virus byl ve Spojeném království šestý nejvyšší na světě a hluboce ovlivnil prožívání ztráty a truchlení milionů Britů.

Podíváme se na to, co se stalo, když byly odstraněny všechny základní prvky dobré smrti a dobrého pohřbu; na trauma, které pozůstalí prožívali v té době i po třech letech, na obtíže, s nimiž se potýkali profesionálové v pohřebnictví, a na poznatky, které z této doby vyplynuly.

Podělíme se také o naše osobní postřehy týkající se Národní pamětní zdi Covid, mimořádného památníku vytvořeného zdola pozůstalými rodinami, který se stal ikonickým symbolem nesmírné ztráty, jíž prošlo tolik lidí.

 Stav pohřebních rituálů v České republice

15:25 - 16:05

Jaroslav Šejvl

Cílem přednášky je stručnou a přehlednou formou seznámit posluchače s typy hrobových míst a s možnostmi pohřbení podle platné legislativy v České republice. S tím souvisí i korelace těchto dvou fenoménů – jak mohu být pohřben podle typu hrobového místa, které je mi sympatické. A nemáme k dispozici jen hrobová místa, ale i místa určená k uložení lidských ostatků. Posluchači se dozví, která jejich přání ohledně pohřbu mohou být vypravitelem pohřbu nebo tím, kdo realizuje pohřební rituál vyslyšena, a která nikoli.

BESEDA

16:30 - 17:30, moderuje Martina Kociánová

2.odpolední tématický blok - Procházení zármutkem

Bude konsekutivně tlumočeno do češtiny.

Společenství zármutku

18:30 - 19:15

Alexandra Derwen (Velká Británie)

V přednášce "Společenství zármutku" Alexandra čerpá ze svých zkušeností s prací nejen s umírajícími, ale i s rodinami a komunitami v době po smrti. Alexandra se zasazuje o posílení komunitních vazeb prostřednictvím společného truchlení a o uvědomění, že samotný zármutek je silou pro soudržnost komunity. 

Jde o naše osobní úmrtí a ztráty, ale také o to, co nám kolektivně umírá a ztrácí se v této době. Spojení, která přináší sdílená katarze, jsou právě těmi nitkami, které nás splétají do stavu sounáležitosti. Ať už se nacházíme kdekoli a v jakémkoli příběhu, k čemu patříme?


Truchlení jako cesta k sobě

19:25 - 19:45

Jakub Moulis

Stejně jako mnoho z nás, i já jsem ztratil milovanou osobu, se kterou jsme měli plány do budoucna...Bylo to, jako by mi někdo vzal vítr z plachet. Na nějakou dobu jsem necítil nic jiného, než bolest a smutek. Naučil jsem se však, že truchlení je důležitá životní zkušenost. Smutek, bolest a zármutek mě vzaly na cestu zpátky k sobě - a o té vám budu vyprávět.


BESEDA s Alexandrou Derwen

20:15 - 20:45, bude tlumočeno

Moderuje Martina Kociánová

KONCERT a zakončení 2. dne festivalu

Barbora Minarčíková, Divohraní 

20:45 - 21:30
Workshopy

Workshopy probíhají paralelně s hlavním programem. Rezervace workshopů v kolonce „VSTUPENKY"

Všichni účastníci festivalu mají v ceně záznam programu hlavní scény, přednášky je tak možné zhlédnout později ze záznamu.

WORKSHOPOVÉ MÍSTNOSTI

VELKÁ (kapacita 35 lidí)

Strach ze smrti a vliv na sexualitu

9:00 - 10:30

Helena Máslová

Název workshopu je dostatečně výstižný a více slov netřeba (vzkaz Helenky Máslové).


MALÁ (kapacita 25 lidí)

Duši, tělo opatruj

9:00 - 10:30

Jana Gorst

Co není stále uzavřeno a neseš to na zádech či v srdci jako balvan? 

Můžeš být k sobě upřímná/ý? Protože pokud si tyto otázky nekladeš za života, neoklameš ani smrt. Vyčistí prostor, vyčistí to, co je důležité pro tvé vztahy, pro tvou duši i pro tvé tělo. RELAX (kapacita 20 lidí)

Umění se rozloučit 

9:00 - 10:30

Andrea Radomská

Interaktivní workshop a vlídné sdílení příběhů vědomě odcházejících nemocných. Účastníci načerpají praktické rady, jak mohou jako laitští průvodci lidí v závěru života pomoci umírajícím ke klidnějšímu, smířenějšímu nebo vědomému odcházení a také jak mohou být oporou pozůstalým.

VELKÁ (kapacita 30 lidí)

Dula Smrti

11:00 - 13:00

Alexandra Derwen

Co od nás, co jsme ve "službě", Smrt žádá? 

Komu nebo čemu slouží Dula smrti? Je "služba" něco, co "děláme", nebo vyplývá z toho, kým prostě jsme?

Alexandra krátce promluví o profesi Duly smrti a poté zahájí workshop v kruhu sdílení dobré praxe.


MALÁ (kapacita 25 lidí)

workshopová místnost volná pro vaši relaxaci v tichu

11:00 - 12:30

RELAX (kapacita 20 lidí)

Muzikorelaxace

11:00 - 12:30

Barbora Minarčíková

VELKÁ (kapacita 35 lidí)

Kde najdu eros ve svém životě než mne vyzvedne Anděl proměny?

14:30 - 16:00

Petr Mílek

Přináším možnost poznat osobně práci s konstelacemi, setkat se se svými Anděly a vnímat je jako zdroj a podporu na životní cestě.

"Život je v ideálním případě tanec, kreativní a intuitivní, jedinečný a krásný, i když někdy plný utrpení a bolestí."

MALÁ (kapacita 25 lidí)

Hlas jako laskavý nástroj emocí

13:00 - 14:30

Patrik Kee

Náš hlas je úžasný lék a nástroj, který máme stále a zadarmo k dispozici. Umíme se naladit? Umíme hlas otevřít a projevit, co chce být projeveno? 
RELAX (kapacita 20 lidí)

Muzikorelaxace

13:00 - 14:30

Veronika Dyrčíková

Hudbu či zvuk posloucháme nejen uchem, ale prostřednictvím vibrací je vnímáme celým svým tělem. Voda v našem těle je skvělým vodičem pro zvuk. Přijďte rozvibrovat svá těla, navodit pocit klidu a harmonie, navnímat se na sebe sama, odpočinout a uvolnit se.

VELKÁ (kapacita 35 lidí)

Dá se na smrt připravit?

16:15 - 17:45

Anna Hogenová

Beseda navazující na dopolední přednášku. 

Většina z nás dostane jen jednu šanci, a tak je dobré o setkání se Smrtí občas přemýšlet a trochu se na něj připravit. Je to jedno z největších mystérií, které lidstvo zná. Stojí zato se jím zabývat a nikdy není moc brzy, ani moc pozdě. To, jak vnímáme Smrt, totiž ovlivňuje kvalitu našeho života.

MALÁ (kapacita 20 lidí)

S láskou..

16:30 - 18:00

Jindřich Štreit

Workshop otevírající hlubší pohled na lidské emoce a životní okamžiky zachycené světoznámým fotografem. Svědectví o fungování terénní paliativní péče. Prostor pro dotazy jak profesního, tak osobního rázu.

RELAX (kapacita 20 lidí)

Muzikorelaxace

15:00 - 16:30

Veronika Dyrčíková

VELKÁ (kapacita 35 lidí)

Odkrývání sexuálního zármutku - je to opravdu Pandořina skříňka?

18:00 - 20:00

Alison Stoecker

Navážeme na páteční přednášku. Pomocí vyprávění příběhů budeme prozkoumávat sdílené emoční zkušenosti žalu. Jak lépe pochopit a přijmout symbiotické spojení života a smrti při vytváření a projevování energie potřebné k existenci v míru a lásce sám/sama se sebou?

Řízená meditace. Práce s dechem. Vyprávění příběhů. 

CVIČEBNÍ SÁL 4. PATRO, pohybově - taneční workshop

Oslava života

20:15 - 21:45

Jakub Moulis

Pohyb, tanec a vědomí v našemu těle je unikátním nástrojem, který máme všichni k dispozici.
Naše tělo je mnohem inteligentnější než naše mysl.
Co kdybychom v náročných situacích naslouchali moudrosti mnohem hlubší, než je naše hlava?

Tanečně pohybový workshop ti přinese uvolnění, základní nástroje pro seberegulaci a radost ze společně stráveného času.


MALÁ (kapacita 25 lidí)

Rituál setkání s předky

19:30 - 21:00

Jana Slavice

Často se stává, že jsme se nestihli rozloučit, říct podstatné věci. Možná jsme i tušili, že blízký umírá, ale nemluvili o tom, neřekli si podstatné věci. Možná přišlo úmrtí náhle. Možná jsou v našem rodu dlouhodobě věci nevyřčené a tabuizované.
Proto vás zvu na jemnou vnitřní cestu k otevření se, uvolnění a vyjádření všeho, co má zaznít. 

RELAX (kapacita 20 lidí)

Meditace přechodu procesem umírání

19:30 - 21:00

Mirko Danihel

"Tibetská kniha mrtvých" je pravděpodobně nejznámější příručkou pro umírající na světě. Existuje mnoho překladů do mnoha jazyků, ale vždy vycházejí z tibetského buddhismu. Meditace "Kniha mrtvých" je meditační cesta jednotlivými fázemi umírání s nábožensky neutrální verzí textu, takže nejsou nutné žádné předchozí znalosti.